Cennik sezon 2019/2020 r.
 
Karnet: Normalny Ulgowy*
4-godzinny 60 zł 55 zł
3-godzinny 55 zł 50 zł
Rodzinny 4-godzinny (tylko z Kartą Dużej Rodziny)

50 zł x osoba

2-godzinny wieczorowy (ważny od 15)** 35 zł
"Giga promocyjny" - 33 przejazdy*** 150 zł 135 zł
"Mega promocyjny" - 22 przejazdy*** 110 zł 100 zł
"Promocyjny" - 11 przejazdy*** 60 zł 55 zł
1 przejazd - wyciąg duży 7 zł 6,0 zł
1 przejazd - wyciąg średni 5 zł 4,5 zł
1 przejazd - wyciąg mały 3 zł
 • Karnety czasowe nie podlegają zwrotowi. Prosimy o przemyślane zakupy!!!
 • Kaucja za kartę magnetyczną wynosi 10 zł
 • Każdy klient nabywający nasze usługi akceptuje zapisy Regulaminu Stacji Narciarskiej
 • Karnety przejazdowe ważne są do końca sezonu zimowego.
 • Karnety ulgowe wydawane są na podstawie legitymacji szkolnej.
 • Karnety "Rodzinny 4-godzinny" wydawany jest na wyłącznie za okazaniem Karty Dużej Rodziny.
 • Rabat udzielany jest od ceny karnetu normalnego
 • Dla grup zorganizowanych (od 10 osób) istnieje możliwość negocjacji cen! Kierownik grupy zorganizowanej uzgadnia przyjazd grupy i ceny karnetów przed przyjazdem.
 • Kierownictwo Stacji Narciarskiej "Lubomierz Ski" dopuszcza sytuację zaniechania przeprowadzenia ratrakowania stoku w przypadku nie pozwalających na to warunków atmosferycznych, a w szczególności temperatur dodatnich lub opadów deszczu. Powyższa sytuacja nie uprawnia klientów do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, gdyż jest zależna jedynie od czynników atmosferycznych.
 
   
* karnet dla dzieci poniżej 16 roku życia, sprzedawany za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej.
** karnet ważny tylko w dni powszednie (od poniedziałku do piątku)
*** karnety 11, 22, 33 przejazdy  - nie podlegają zwrotowi, ważne są do końca sezonu zimowego
Depozyt

Podobnie jak w poprzednim sezonie wszyscy klienci stacji mogą korzystać bezpłatnie z nowych, zamykanych szafek
na buty i plecaki znajdujących się w budynku restauracyjnym.

O klucze do szafek prosimy pytać w kasie biletowej. Obowiązuje kaucja 10zł za klucz.

Sprawdź warunki na stoku

Dostepność wyciągów:
 • Mały: NIE Średni: NIE Duży NIE
 • Warunki narciarskie: -----
 • Pokrywa śniegu: ---- cm

Prowadzimy naukę jazdy

Godziny otwarcia

Poniedziałek-Piątek ----

Sobota-Niedziela Sobota: ---- ; Niedziela: ----

Poznaj naszych partnerów